Zygmunt Niewiadomski - Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381288316 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wyn


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381288958 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpuj


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286374 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarow


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325588151 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapozna