Zygmunt Niewiadomski - Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381288958 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpuj


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286374 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381288941 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarow


Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325588151 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapozna


Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595944 | Autor: Zygmunt Niewiadomski,
Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadn