Bankowość Podręcznik akademicki

Bankowość Podręcznik akademicki

 

119.9 zł 96.52 Bestseller

Autor: Jaworski Władysław, Zawadzka Zofia,
Poltext Wydawnictwo
Isbn: 9788388840111
Wydanie: 2/2004 Stron: 948


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Bankowość. Publikacja akademicki jest dziełem pracowników naukowych Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawia suma problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Obejmuje wiedza również o warunkach, w których działają banki komercyjne, jakże i o zarządzaniu bankiem (bank management). Uwzględnia specyfikę rozwoju bankowości w Polsce, a zarówno nowe rozwiązania stosowane w krajach wysoko rozwiniętych (m.in. instrumenty pochodne, wewnętrzne modele oparte na szacowaniu value at risk, bankowość elektroniczną). Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej przedmiotem analizy jest system bankowy także jego układy z otoczeniem. W części drugiej omówiono operacje bankowe. Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym, czwarta - obszernie prezentuje tematykę zarządzania ryzykiem. Na zakończenie podano obszerną bibliografię lekturze związanych z poruszaną w podręczniku problematyką także lista rzeczowy, który ułatwi Czytelni-kom wyszukiwanie głównych pojęć i terminów. Publikacja adresowany jest do wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę o przedsiębiorstwie bankowym, a zwłaszcza pracowników banków także studentów uczelni ekonomicznych.   Dodruk 2011 r.