Bankowość Podręcznik akademicki

Bankowość Podręcznik akademicki

 

119.9 zł 89.81 Bestseller

Autor: Jaworski Władysław, Zawadzka Zofia,
Poltext Wydawnictwo
Isbn: 9788388840111
Wydanie: 2/2004 Stron: 948


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Bankowość. Książka akademicki jest dziełem pracowników naukowych Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przedstawia pełnia problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Obejmuje zasób wiedzy także o warunkach, w których działają banki komercyjne, w jaki sposób i o zarządzaniu bankiem (bank management). Uwzględnia specyfikę rozwoju bankowości w Polsce, a zarówno nowe rozwiązania stosowane w krajach wysoko rozwiniętych (m.in. instrumenty pochodne, wewnętrzne modele oparte na szacowaniu value at risk, bankowość elektroniczną). Lektura składa się z czterech części. W pierwszej przedmiotem analizy jest system bankowy dodatkowo jego układy z otoczeniem. W części drugiej omówiono operacje bankowe. Część trzecia poświęcona jest zagadnieniom organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym, czwarta - obszernie przedstawia tematykę zarządzania ryzykiem. Na zakończenie podano obszerną bibliografię publikacji książkowej związanych z poruszaną w podręczniku problematyką dodatkowo komput rzeczowy, który ułatwi Czytelni-kom wyszukiwanie głównych pojęć i terminów. Książka adresowany jest do wszystkich, którzy chcą pogłębiać wiedzę o przedsiębiorstwie bankowym, a głównie pracowników banków dodatkowo studentów uczelni ekonomicznych.   Dodruk 2011 r.