Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

Wydanie /2017 | Isbn 9788325595357
Autor: Pachuca Smulska Beata,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
148.60 zł
149 zł


Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

Wydanie /2017 | Isbn 9788381281454
Autor: Słotwiński Szymon,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
148.60 zł
149 zł


Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

Wydanie /2017 | Isbn 9788381281591
Autor: Kwieciński Adam,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
138.62 zł
139 zł


Interes spółki w prawie polskim i europejskim

Wydanie /2017 | Isbn 9788325599973
Autor: Bębusia Iwona,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
128.66 zł
129 zł


Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

Wydanie /2017 | Isbn 9788381280402
Autor: Świstak Artur,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
89.46 zł
99 zł


Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Wydanie /2017 | Isbn 9788381280013
Autor: Horubski Krzysztof,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
168.54 zł
169 zł


Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

Cena w prawoo.pl:
128.66 zł
129 zł


Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325510909
Autor: Gawłowski Robert, Sobolewska Agata,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
107.53 zł
119 zł


Informacje gospodarcze Studium prawne

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280457
Autor: Walaszek Pyzioł Anna,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
128.66 zł
129 zł


Kodeks karny wykonawczy

Wydanie 27/2017 | Isbn 9788325596941
Autor: Flisek Aneta,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
14.06 zł
14.9 zł


Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym

Cena w prawoo.pl:
128.66 zł
129 zł