Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286534
Autor: Górnicz Mulcahy Agnieszka,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
159.52 zł
169 zł


Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286336
Autor: Mitrus Leszek,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
140.64 zł
149 zł


Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285490
Autor: Marcinkowski Bartosz,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
159.52 zł
169 zł


Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych

Wydanie /2018 | Isbn 9788381280853
Autor: Rutkowska Tomaszewska Edyta,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
124.10 zł
149 zł


Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284639
Autor: Błaszczyk Cezary,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
186.07 zł
199 zł


Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285414
Autor: Szewczyk Ewa,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
140.64 zł
149 zł


Fragmentacja prawa międzynarodowego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286572
Autor: Cała Wacinkiewicz Ewelina,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
159.52 zł
169 zł


Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286039
Autor: Fiutak Agnieszka, Gardocka Teresa, Jagiełło Dariusz,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
121.77 zł
129 zł


Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284691
Autor: Osiejewicz Joanna,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
186.07 zł
199 zł


Intercyza europejska jako metoda kształtowania małżeńskich ustrojów majątkowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325592677
Autor: Sokołowski Marcin,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
159.52 zł
169 zł


Mediator w polskim porządku prawnym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325589738
Autor: Myślińska Marzena,
C.H. Beck

Cena w prawoo.pl:
159.52 zł
169 zł