European Union China Trade Relationships In the 70 years of born anniversary and 47 years of sci

Cena w prawoo.pl:
86.14 zł
98 zł


Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł


Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz

Cena w prawoo.pl:
50.61 zł
55 zł


Jakość życia w mieście

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788375563627
Autor: Szołtysek Jacek,
CeDeWu

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł


Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Cena w prawoo.pl:
79.11 zł
90 zł


Analiza fundamentalna wykorzystanie na rynku akcji w Polsce

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381021715
Autor: Kowalke Krzysztof,
CeDeWu

Cena w prawoo.pl:
63.49 zł
69 zł


Marketing relacji teoria i praktyka

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381021722
Autor: Mitręga Maciej,
CeDeWu

Cena w prawoo.pl:
35.88 zł
39 zł


Rachunkowość i podatki w logistyce od teorii do praktyki

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381020428
Autor: Piotr Szczypa (red.),
CeDeWu

Cena w prawoo.pl:
78.22 zł
89 zł


Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

Cena w prawoo.pl:
45.99 zł
50 zł


Zaplanuj swoje szczęście

Cena w prawoo.pl:
35.88 zł
39 zł


Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce

Cena w prawoo.pl:
50.61 zł
55 zł