Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376771618
prawo podatkowe polskie prawo podatkowe komentarz unikanie opodatkowania Oddajemy do Państwa r ...


Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Barowicz Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Placet Plak Leszek
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374881425
Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, pośród poszczególnymi jednostkami, które ukierun ...


Ceny transferowe Analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych

Wiśniewski Paweł, Komer Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788376416458
Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jedynka z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu pozio ...


Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Jamroży Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788378041900
Najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między\r\npodmiotami powiązanymi. Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istotnych zmian mających kluczowe\r\nznaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych ...


Model konwencji OECD Komentarz

Bogumił Brzeziński
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376771618
Jest to pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie poświęcone zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz umów dwustronnych, których stroną jest Polska. Unikatowość polega na tym, że uda ...


Podmioty powiązane ceny transferowe dokumentacja podatkowa

Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326433252
Problematyka podmiotów powiązanych i cen transferowych należy we współczesnym świecie do najważniejszych zagadnień podatkowych zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych oraz budżetów poszczególnych państw. Choć szczeg ...


Ceny transferowe

Wiśniewski Paweł, Komer Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788379306299
Niedawna nowelizacja Rozporządzenia o cenach transferowych z 17 czerwca 2013 r. miała istotny wpływ na praktykę w zakresie prowadzonych w tym obszarze kontroli podatkowych. Jednocześnie kolejne zmiany przepisów o cenach tr ...


Ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380923379
Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 5 dni roboczych + czas dostawy/ W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewol ...


Opodatkowanie Transakcje wewnatrzwspólnotowe Eksport import

Dorota Kosacka Łedziewicz, Bogdan Olszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2005 | Isbn 8388785680
Publikacja omawia zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wychodzących poza UE dotyczących zarówno towarów, jak i usług. Publikacja wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami organów podatkowych oraz orzecznictwe ...


Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2013

Kosacka Dorota, Olszewski Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363597290
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sadów administracyjnych. ...