Ceny transferowe

Ceny transferowe Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze

 

159 zł 117.59

Autor: Ewa Ścierska, Paweł Babicz, Danuta Langer Babicz, Małgorzata Paszek,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380925311
Wydanie: 1/2016 Stron: 368


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

Książka o cenach transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, specjalistów ds. finansów i księgowości - dyrektorów finansowych, analityków oraz księgowych, jak również osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowej, w tym radców prawnych i doradców podatkowych. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów.
W książce Ceny transferowe przedstawiono m.in.:
- źródła międzynarodowych regulacji dotyczących cen transferowych,
- elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, a w sposób szczególny budzące wątpliwości sformułowania przepisów w zakresie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) oraz opisu danych finansowych, pozwalających na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- definicję podmiotów zobligowanych do włączenia do dokumentacji podatkowej lokalnej analiz danych porównawczych, omówienie etapów tego procesu oraz czynników porównywalności,
- okoliczności, w których materializuje się obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej informacji o grupie podmiotów powiązanych oraz poszczególne jej elementy,
- analizę dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, takich jak raportowanie według krajów, uproszczone sprawozdanie i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji.

Autorzy poszukują ponadto odpowiedzi na pytania: jakie podmioty zobligowane będą do tworzenia dokumentacji podatkowej, uwzględniając kwestię odpowiedniej skali działalności oraz istnienia powiązań (kryterium podmiotowe), a także jakie relacje będą uznane za kwalifikujące się do ujęcia w dokumentacji lokalnej (zakres przedmiotowy).
Książka stanowi poradnik, w którym w sposób kompleksowy omówiono zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r., skupiając się na kwestiach mogących być źródłem rozbieżności interpretacyjnych, a w efekcie potencjalnych sporów z organami podatkowymi.
Publikacja obejmuje rozważania na temat możliwych kierunków interpretacji znowelizowanych przepisów, które zostały zobrazowane licznymi przykładami. Na szczególną uwagę zasługuje wzór dokumentacji podatkowej (lokalnej i grupowej) będący propozycją zastosowania nowych rozwiązań do typowych transakcji między podmiotami powiązanymi.

Stan prawny 19 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2017 roku.