Ceny transferowe

Ceny transferowe Nowe zasady dokumentacji

Brak

Autor: Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788380923379
Wydanie: 2/2016 Stron: 344


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie w jaki sposób restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych. Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:
- przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod,
- wzory dokumentacji cen transferowych, w tym tzw. dokumentacji local file i master file,
- przykład analizy porównawczej,
- przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analizą scenariuszową),
- omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych,
- przybliżenie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczek, gwarancji, poręczeń). ZAGADNIENIA PRAWNE