Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380280960
Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystęp ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
110 zł


Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Katarzyna Szaruga, Roman Seredyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2015 | Isbn 9788378042501
Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej f ...

Cena w prawoo.pl:
211.78 zł
304.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Egzamin na biegłego rewidenta Stepaniuk

Mariusz Stepaniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325574499
Opracowanie zawiera testy z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór zdeterminowany został przez Uchwałę nr 2633/49A/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9.12.2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Encyklopedia księgowego

Marzena Nikiel
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788361599081
jednostki sektora finansów publicznych. Specjalistyczna encyklopedia dla kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników komórki finansowo-księgowej i innych komórek merytorycznych oraz radców praw ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł

Zapowiedź książki Encyklopedia księgowego

Wybrane zagadnienia z prawa

Maria Marek, Krystyna Raczyńska Styczek
Wydawnictwo: Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788372283405
Książka zawiera zagadnienia związane m.in. podstawowymi pojęciami z prawa pracy, rozwiązanie i wygaśnięciem umów o pracę, wynagrodzeniem, obowiązkami pracodawcy i pracownika, wybranym aspektami prawem cywilnego, spółek prawa handlowe ...

Cena w prawoo.pl:
42.34 zł
54 zł


Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Beger, Liss
Wydawnictwo: Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788372283412
Doradcy podatkowi w sposób bardzo przystępny przedstawiają zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. Wśród poruszanych zagadnień są m.in: przychody, koszty ich uzyskania, moment uzys ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Akty prawne zbiory przepisów


Wydawnictwo: Stowarzyszenie księgowych w polsce. Wydawnictwo
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788372283382
Zbiór zawiera ujednolicone według stanu prawnego na 1 stycznia 2014 r. teksty ustaw: z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z 26 ...

Cena w prawoo.pl:
54.10 zł
69 zł


Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Krzysztof Jacek Korociński
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041689
Kompleksowe opracowanie omawiające wszystkie aspekty funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy. Autor szczegółowo omawia:- zasady funkcjonowania kasy od jej utworzenia, poprzez prawa i o ...

Cena w prawoo.pl:
87.63 zł
126 zł


Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami

Fedak, Muszyńska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788392632313
Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości. WWK uwzględnia postanowienia: ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na certyfikat księgowego

Mariusz Stepaniuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325542078
Umożliwiający usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentó ...

Cena w prawoo.pl:
159.34 zł
219 zł