Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Zapowiedź książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Autor: Wojciech Jasiński, Jerzy Skorupka, Piotr Kardas, Karolina Kremens, Paweł Wiliński, Jarosław Zagrodnik,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381074957
Wydanie: 1/2017 Stron: 224


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie administracyjne 2019, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:

- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"?
- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?
- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów. Zainteresuje także pracowników naukowych.