CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

CIT 2018 komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 

129 zł 112.34 Zapowiedź 

Autor: Tomasz Krywan,
Infor
Isbn: 978836598621
Wydanie: 1/2018 Stron: 268


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

PRZEDSPRZEDAŻ - Wysyłka po 22 stycznia 2018 r. Początek 2018 r. przyniósł wyjątkowo dużo zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – jest to najszerzej znowelizowana Ustawa podatkowa. Nasza publikacja ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie a co za tym idzie ułatwienie stosowania wyjątkowo dużej ilości nowych przepisów. W opracowaniu komentarz eksperta do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od 2018 roku, wraz z ujednoliconym tekstem ustawy. Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

- zyski kapitałowe jako źródło przychodów
- podwyższenie limitu wartości początkowej środków trwałych
- podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych
- nowe zasady określania wysokości przychodów
- wyłączenia dotyczące odsetek od pożyczek,
- ulga na działalność badawczą i rozwojową (B+R)

Wszystkie te oraz wiele innych zmian zostało w niniejszej publikacji szeroko omówione.