CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

 

269 zł 207.09 Wysyłka gratis

Autor: Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381074520
Wydanie: 8/2017 Stron: 1304


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

CIT. podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.
W ósmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., w tym dotyczące m.in.:

- zasady korygowania kosztów, gdy dokonano zapłaty niezgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
- rozszerzenia zakresu przypadków, w których pobierany jest podatek u źródła,
- rozszerzenia katalogu przykładowych dochodów nierezydentów,
- nowych zasad opodatkowania aportów niebędących przedsiębiorstwem (zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa),
- ograniczenia w stosowaniu tzw. europejskiej wymiany udziałów,
- obniżenia do 15% stawki podatku dochodowego dla niektórych podmiotów,
- ograniczenia w zwolnieniach z podatku zamkniętych funduszy inwestycyjnych,
- rozszerzenia odliczeń z tytułu wprowadzonej w ubiegłym roku ulgi na działalność naukowo-badawczą.

Ponadto w komentarzu zaprezentowano znowelizowane zasady tworzenia dokumentacji odnoszącej się do cen transferowych w przypadku podmiotów powiązanych, które należy uwzględniać od 1 stycznia 2017 r. Dla bardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy wskazano dominujące linie orzecznictwa. Jednocześnie rachunkowa analiza przepisów dokonana w komentarzu ułatwi poprawne ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych.