CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

Zapowiedź książki CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

Autor: Jarosław Ziółkowski,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046790
Wydanie: 1/2019 Stron: 184


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, VAT komentarz 2019, Podatek dochodowy komentarz 2019,Wysyłka

Publikacja dedykowana podatnikom podatku CIT, księgowym, dyrektorom finansowym, a także wszystkim osobom zajmującym się rozliczaniem podatku CIT. W suplemencie elektronicznym do książki zawarto ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 37). Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Autor, doświadczony doradca podatkowy, omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja uwzględnia zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (m.in. w zakresie podatku u źródła, opodatkowania walut wirtualnych czy też IP Box). W książce m.in.:
czy spółka osobowa może być podatnikiem podatku CIT?
którzy podatnicy objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym?
jak prawidłowo obliczyć dochód?
w jaki sposób rozliczyć stratę?
które podmioty mogą stosować obniżoną stawkę podatkową?
co nie stanowi przychodu (omówienie konkretnych przypadków)?
które czynności związane z restrukturyzacją podlegają opodatkowaniu?
jak rozliczyć dochód uzyskany za granicą?
kiedy zachodzi konieczność pobrania podatku u źródła?
jakie są zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych?
jak prawidłowo obliczyć podatek od nieruchomości wynajmowanych?
czy IP Box wyłącza możliwość zastosowania ulgi na rozwój i badania?
co podlega opodatkowaniu podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax)?
Dla lepszego zrozumienia przedstawianych zagadnień w tekście przywołano wiele przykładów, orzecznictwo sądowe, a także interpretacje organów podatkowych.