Compliance Aspekty praktyczne w wybranych podmiotach nadzorowanych rynku finansowego

Compliance Aspekty praktyczne w wybranych podmiotach nadzorowanych rynku finansowego

 

169 zł 127.19

Autor: Paweł Eleryk, Alicja Piskorz Szpytka, Przemysław Szpytka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601405
Wydanie: 1/2019 Stron: 500


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Liczne zmiany przepisów i wprowadzanie nowych regulacji, a w konsekwencji zwiększające się ryzyko odpowiedzialności (podmiotów oraz osobiste członków zarządu i rady nadzorczej) powoduje konieczność szczególnej rozwagi we wdrażaniu w organizacji rozwiązań z zakresu compliance. Publikacja stanowi praktyczne opracowanie kluczowych kwestii z zakresu compliance w podmiotach rynku finansowego. Autorzy dostarczają użytecznych wskazówek, które mogą być wykorzystane w tworzeniu, a następnie monitorowaniu skuteczności działania rozwiązań służących zapewnieniu zgodności działalności z prawem i innymi regułami przyjętymi przez określoną jednostkę organizacyjną. Opracowanie wyróżnia połączenie praktycznych uwag dotyczących organizacji compliance w przedsiębiorstwie z omówieniem merytorycznych aspektów zapewnienia zgodności działania – kluczowych w funkcjonowaniu w obszarze działalności. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:
relacja nadzoru zewnętrznego do nadzoru wewnętrznego,
compliance w wybranych podmiotach nadzorowanych: towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych oraz spółkach publicznych,
whistleblowing jako element systemu compliance,
zarządzanie konfliktami interesów jako obszar compliance w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich, krajowych instytucjach płatniczych,
rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji wrażliwych,
zakres obowiązku ochrony informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową,
zakres podmiotowy obowiązku zachowania oraz żądania przekazania informacji stanowiącej tajemnicę zawodową,
outsourcing,
inwestowanie na rachunek własny,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
załatwianie skarg,
realizacja funkcji compliance w ramach obowiązków przewidzianych w Ustawach FATCA i CRS,
obszary działalności objęte zasadami ładu korporacyjnego,
działalność promocyjna i relacje z klientami instytucji nadzorowanej.
W opracowaniu zawarto najważniejsze przepisy i interpretacje oraz wytyczne nadzorcy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów compliance w wybranych podmiotach.