Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta

 

70 zł 57.50 Bestseller

Autor: Wojtczyk Anna,
CeDeWu
Isbn: 9788375569735
Wydanie: 1/2017 Stron: 338


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej publikacja odnosząca się do problematyki cywilnoprawnych środków ochrony pacjenta jako konsumenta. Polskie prawo obejmuje swoją ochroną coraz więcej podmiotów uznawanych za podmioty słabsze. Rozwój medycyny i towarzyszące jej możliwości techniczne zmuszają prawodawcę do spojrzenia na jednostkę przez pryzmat nowych wyzwań. Stąd zainteresowanie autorki pacjentem postrzeganym jako konsument usług zdrowotnych. Pojawia się pytanie badawcze, które z cywilnoprawnych środków służących ochronie konsumenta mogą być wykorzystane również do ochrony pacjenta. Udzielenie na nie odpowiedzi poprzedziło ustalenie czy pacjent jest słabszą stroną obrotu oraz w jakich relacjach pacjent może być uznany za konsumenta. W publikacji Autorka przedstawia w szczególności:
- dogłębną analizę pojęć konsumenta i pacjenta,
- odpowiedź na pytanie czy pacjent spełnia wymogi kodeksowej definicji konsumenta,
- porównanie podstawowych praw jakie przysługują konsumentom z prawami jakie przysługują pacjentom. Książka jest adresowana do osób, które zainteresowane są rozwojem współczesnego prawa konsumenckiego oraz medycznego, szczególnie na wspólnej płaszczyźnie. Będzie ona przydatna w pracy organizacji zajmujących się problematyką praw pacjenta, prawników, osób wykonujących zawody medyczne, a także innych osób zainteresowanych omawianymi kwestiami. Publikację można polecić również studentom prawa i kierunków medycznych. Jednocześnie książka będzie przydatna pacjentom, ponieważ pokazuje pacjenta w zupełnie nowej sytuacji prawnej i wskazuje w jaki sposób egzekwować przestrzeganie należnych mu praw konsumenta.