Komentarz do czasu pracy w 2018 roku

Masz problem lub wątpliwości jak zgodnie z prawem zaplanować lub rozliczyć czas pracy pracowników. Nie musisz szukać rozwiązania sam. Księgarnia prawoo.pl zebrała w jednym miejscu książki ekspertów PIP - znani i cenieni wśród specjalistów do spraw kadrowo-płacowych

Czas pracy 102 odpowiedzi z praktyki

Joanna Suchanowska
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326975172
Zasady związane z czasem pracy bardzo trudno jest wytłumaczyć „w teorii\". Dlatego zebraliśmy 102 rzeczywiste problemy z praktyki, jakie wystąpiły u naszych czytelników - i rozwiązaliśmy je. Chcieliśmy właśnie na takich przykładach ...

Cena w prawoo.pl:
54.87 zł
69 zł


Czas pracy praktyczny komentarz

Piotr Ciborski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043607
Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprze ...

Cena w prawoo.pl:
100.58 zł
130 zł


Czas Pracy w 2018 r

Lenart Bożena, Podgórska Małgorzata
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947550
Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera równie ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
89 zł


Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Chruściel Łukasz, Szybak Bizacka Sandra
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365986467
Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektó ...

Cena w prawoo.pl:
79.44 zł
99 zł


Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C i D

Paluch Sebastian
Wydawnictwo: Liwona
Wydanie /2017 | Isbn 9788375703986
Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczynków, wprowadzone w Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia rentowności firm tra ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24 zł


Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Kowalski Radosław
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365622594
Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzenie pojazdu, obowiązki kierowcy nie ...

Cena w prawoo.pl:
66.36 zł
79 zł


Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Agnieszka Różańska Prawdzik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075862
Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy. Systemy równoważnego czasu pracy, w przeciwieństwie do większości systemów czasu pracy, umożliwiają plano ...

Cena w prawoo.pl:
101.11 zł
139 zł


Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jaroszewska Ignatowska Iwona
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240673
Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy n ...

Cena w prawoo.pl:
127.60 zł
159 zł


Czas pracy kierowców procedury rozliczenia wzory

Prasołek Łukasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2015 | Isbn 9788325578855
Książka uwzględnia wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy (krajowe, unijne, poza unijne,\r\nna trasach regularnych w komunikacji miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatrudnienia kierowców\r\n(umowa o pracę ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
149 zł


Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów

Łukasz Prasołek, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289009
W książce pokazano jak zaplanować i rozliczyć czas pracy w różnych okresach czasu – miesiącu, okresie rozliczeniowym i roku. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy na skomplikowany temat, jakim jest czas pracy. Publikacja jest obs ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
139 zł