Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Zapowiedź książki Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Autor: Małgorzata Sieradzka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249065
Wydanie: 3/2018 Stron: 624


Inne działy: Audyt i Controlling, Prawo konkurencji 2018, Prawo konsumenckie, Prawo antymonopolowe,Wysyłka

W publikacji omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości.