Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji

Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji

 

128 zł 99.51

Autor: Sibiga Grzegorz,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512742
Wydanie: 1/2015 Stron: 224


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Książka stanowi szczegółowe wsparcie dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Omówiono w niej przepisy prawa dotyczące powołania, warunków pełnienia funkcji oraz wykonywania zadań przez ABI.
Poradnik zawiera wzory dokumentów niezbędnych w pełnieniu funkcji ABI wraz z ich przykładowym wypełnieniem oraz objaśnieniami. Dotyczą one powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, zgłoszeń do GIODO w tym zakresie, sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowania sprawozdań, nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych.
Wśród 25 precyzyjnie objaśnionych wzorów znajdują się m.in.:
- dokument powołujący administratora bezpieczeństwa informacji,
- plan sprawdzeń,
- kwestionariusz ABI do odbierania pisemnych wyjaśnień,
- notatki z czynności ABI w sprawdzeniu (odebrania ustnych wyjaśnień, oględzin i dostępu do systemu informatycznego),
- zawiadomienia, pouczenie i instruktaż w zakresie nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych,
- sprawozdania ze wszystkich trzech rodzajów sprawdzeń (planowego, doraźnego oraz na wezwanie GIODO).