Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 1

Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 1

 

69 zł 54.04

Autor: Weronika Wota,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326964657
Wydanie: 1/2017 Stron: 0


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Zbiór dokumentów, które należy przygotować i wdrożyć w każdej organizacji, w której przetwarzane są dane osobowe. Znajdują się w niej m.in. klauzule zgód na przetwarzanie danych – w tym klauzula zgoda z przepisami unijnego rozporządzenia, upoważnienia do przetwarzania danych czy umowa powierzenia.
Dzięki książce:

- dowiesz się, jak przygotować klauzulę zgpdy na przetwarzanie danych osobowych spełniającą wymogi unijnego rozporządzenia,
- poznasz odpowiedź na pytanie, jak zgodnie z rozporządzeniem przygotować klauzulę umowną umożliwiającą podpowierzenie danych osobowych,
- dowiesz się, jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
- poznasz odpowiedź na pytanie, jak opisać proces przetwarzania danych osobowych w umowie powierzenia zgodnie z unijnym rozporządzeniem,
- dowiesz się, jak powinna wyglądać klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Klauzula dotycząca kontroli wykonywania umowy przez procesora
2. Klauzula informująca o konkretnym podwykonawcy
3. Klauzula odpowiedzialności w umowie podpowierzenia
4. Klauzula umożliwiająca podpowierzenie danych osobowych
5. Klauzula zobowiązująca do uzyskania zgody na podpowierzenie
6. Opis procesu przetwarzania danych osobowych w umowie powierzenia zgodnie z rozporządzeniem UE
7. Postanowienie o powierzeniu danych osobowych w umowie na usunięcie dokumentów z danymi osobowymi
8. Przykładowe postanowienia umowne, regulująca kwestię czynności związanych z przeprowadzeniem audytu u procesora
9. Przykładowe zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
2. Klauzula poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania
3. Procedura nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członka komisji dyscyplinarnej
5. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członka komisji socjalnej
6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
7. Zakres czasowy trwania upoważnienia
8. Zobowiązanie członków komisji socjalnej do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i dokumentów wewnętrznych
Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych
1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym
2. Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
3. Wzór zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną
4. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie IT
5. Zgoda na przekazanie danych osobowych z monitoringu do kontrahenta
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji
9. Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczniów w celach promocyjno-marketingowych
10. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
11. Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do banku (I)
12. Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do banku (II)
Zgoda pracownika na przekazanie jego danych do PFRON