Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)

 

199.5 zł 141.23 Bestseller

Autor: Anna Zysnarska,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043904
Wydanie: 9/2018 Stron: 124


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach.
Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w formacie MS Word. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.
Publikacja Dokumentacja zasad polityki rachunkowości przygotowana według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku uwzględnia nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).