Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD

Dotacje oświatowe 2019 + płyta CD

Zapowiedź książki Dotacje oświatowe

Autor: Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska, Sektor publiczny w praktyce,
C.H. Beck
Isbn: 9788381585071
Wydanie: 5/2019 Stron: 350


Inne działy: Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej, Pedagogika Oświata i szkolnictwo,Wysyłka

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie Ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych. Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepubliczne obowiązek zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę (praktyka do 1.9.2018 r. była taka, że były to często umowy cywilnoprawne). Jego modyfikacji dokonano od 1.1.2019 r. wspomnianą wyżej ustawą z 22.11.2018 r. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć. Głównym celem zmian wprowadzonych przez nowelizacją z 22.11.2018 r. jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Wprowadzane już w 2019 r. zmiany dotyczą również szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych.