Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

 

39 zł 31.36

Autor: Paluszkiewicz Hanna, Gerecka,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326440779
Wydanie: 1/2012 Stron: 160


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie administracyjne 2019, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego.
Podręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu.
Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:
- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,
- tablic pomocniczych,
- kazusów, na gruncie których przygotowano pytania problemowe,
- wybranych tez orzecznictwa,
- literatury uzupełniającej.