Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. Prezentacja organizacji spółek kapitałowych oraz osobowych

 

159 zł 117.59

Autor: Katarzyna Bilewska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246101
Wydanie: 1/2018 Stron: 396
Wysyłka

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitałowych oraz osobowych. Autorzy omawiają zarówno zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – jak i kwestie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w spółkach publicznych.