Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Małgorzata Fila, Anna Jeleńska, Anna Welsyng
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913458
TESTY zawierają najnowsze pytania testowe zgodne z wykazem ogłoszonym uchwałą nr.14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 roku. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Suplement

Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda, Podatkowe inne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913458
Pytania otwarte i testy Suplement. Aktualizacja do testów i pytań otwartych stan prawny lipiec 2014, w jednym tomie. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2013

Jabłoński, Smęda
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2013 | Isbn 9788325553586
Książka zawiera wszystkie zmiany od czasu ostatniego wydania, w szczególności wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych z 7.12.2012r. ustaw oraz tzw. ustawy deregulacyjnej, z 16.11.2012r., k ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2013

Smęda, Jabłoński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788325553609
Czwarte wydanie w 1 części zawiera przykładowe rozwiązania zadań pisemnych (kazusów) do egzaminu na doradcę podatkowego, zgodnych z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy

Smęda, Jabłoński
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2013 | Isbn 9788325553609
Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą Nr 13/V/2013 tej komisji. Do każdego pytania testowego została opracowana ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2013

Fila, Jeleńska, Welsyng
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363913243
Zawierają najnowsze pytania testowe zgodne z wykazem ogłoszonym uchwałą (13/V/2013) z dn. 25-03-2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Publikacja składa się z 3 części:- pytania testowe wraz z zaznac ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2013

Ogonowski Andrzej, Małgorzata Fila, Anna Welsyg
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363913236
Odpowiedzi na pytania otwarte do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, ilustrowane orzecznictwem i interpretacjami MF. Opracowanie dotyczy wykazu pytań ogłoszonych uchwałą nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2013

Anna Jeleńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363913250
Opracowania materiałów niezbędnych dla osób przygotowujących się do części pisemnej egzaminu na Doradcę Podatkowego, przygotowane na podstawie nowego zestawu pytań wprowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2014

Anna Jeleńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn
Opracowania materiałów niezbędnych dla osób przygotowujących się do części pisemnej egzaminu na Doradcę Podatkowego, przygotowane na podstawie nowego zestawu pytań wprowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2014

Ogonowski Andrzej, Małgorzata Fila, Anna Welsyg
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913236
Książka składa się z 2 tomów rok 2013 i Suplementu aktualizacja 2014. Najnowsze opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, ilustrowane orzecznictwem i interpretacjami MF. Opracowanie dotyczy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł