Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

 

199 zł 156.21 Bestseller

Autor: Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda, Podatkowe inne,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287579
Wydanie: 9/2018 Stron: 1426


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uchwałę z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja zawiera rozwiązania do nowych kazusów wprowadzonych uchwałą z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja składa się z trzech części.

W CZĘŚCI I kazusów do egzaminu zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w zakresie postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą: rodzajów stosowanych środków zaskarżenia w tych postępowaniach, terminów wnoszenia środków zaskarżenia, organu i sądu właściwego do ich rozpatrzenia, a także jakie są obowiązki pełnomocnika w tych postępowaniach. Tabele pomagają wybrać odpowiedni środek zaskarżenia oraz dowiedzieć się, jakie są wymogi formalne wybranego trybu postępowania.

W CZĘŚCI II książki kazusy do egzaminu na doradceę podatkowego znajdują się zadania wraz z rozwiązaniami. Autorzy wskazują kolejne kroki rozwiązania zadania:
- elementy formalne postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie wnoszonego środka zaskarżenia;
- stan faktyczny w sprawie;
- prawidłowe opracowanie elementów materialnych danego środka zaskarżenia;
- właściwe wskazanie podstawy prawnej;
- rozwiązanie kazusu, czyli sporządzenie pisma procesowego – np. skargi kasacyjnej do NSA, skargi do WSA, wniosku o wznowienie postępowania podatkowego, zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie wykreślenia wysokości wpisu wraz z objaśnieniami.

W CZĘŚCI III kazusów zamieszczono pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązaniach kazusów. Dzięki temu Czytelnik ma możliwość zapoznania się z argumentacją zastosowaną przez sąd w podobnej sprawie.

Prezentowana książka Egzamin na doradcę podatkowego kazusy:
- zapewni fachowe przygotowanie się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego;
- aplikantom adwokackim i radcowskim umożliwi przygotowanie się do sporządzenia środków zaskarżenia w sprawach podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- stanowi ułatwienie w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych ułatwiając skuteczne przygotowanie własnych środków zaskarżenia, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
- uwzględnia wprowadzone zmiany legislacyjne, m.in. w prawie podatkowym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi.