Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Brak

Autor: Chanowska Dymlang Beata, Chanowska Dymlang Beata, Dymlang Paweł,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326964589
Wydanie: 1/2017 Stron: 308


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka zawiera rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, zgodnie z uchwałą nr Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego (plik pdf 40KB) wraz z załącznikiem zawierającym testy, pytania otwarte i kazusy; załącznik do Uchwały Nr 19/VI/2017 - aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych obowiązujący kandydatów zdających egzaminy ustne i pisemne począwszy od czerwca 2017 r. Rozwiązania kazusów opatrzone są przypisami autorów, którzy zwracają uwagę na błędy w opublikowanych na stronie MF materiałach. Te dodatkowego zabiegi redakcyjne z pewnością ułatwią naukę wszystkim zdającym.