Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

 

99 zł 90.05 Zapowiedź 

Autor: Teksty ustaw Aplikacje, Aplikacje Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381283649
Wydanie: 16/2018 Stron: 700


Inne działy: Aplikacja notarialna 2018, Aplikacja adwokacka 2018, Aplikacja komornicza 2018,Wysyłka

Planowany termin wysyłki 21 luty 2018 roku

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1 zawiera:

Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Prawo o aktach stanu cywilnego
Prawo wekslowe
Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Prawo spółdzielcze
Ustawa o własności lokali
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Prawo budowlane
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Kodeks spółek handlowych
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Prawo własności przemysłowej