Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne

Brak

Autor: Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski, Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak, Kamil Gorzelnik, Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak Górniak, Anna Szymańska,
C.H. Beck
Isbn: 9788325587291
Wydanie: 7/2016 Stron: 850


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo handlowe 2019, KPK Komentarz 2019,Wysyłka

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych. Tom 1 obejmuje: Akta cywilne i karne, a w nich: kazusy egzaminacyjne z lat 2010-2016 wraz z propozycjami odpowiedzi, kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych, zadatek) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji, propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych - z uwzględnieniem nowelizacji karnej z 2016 r., apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków. APLIKACJE PRAWNICZE