Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 4 wzory pism

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 4 wzory pism Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa

Brak

Autor: Matuszewska Magda, Morawska Bożena, Gorzelnik Kamil,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325587048
Wydanie: 7/2016 Stron: 350


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo handlowe 2019, KPK Komentarz 2019,Wysyłka

Wzory pism z komentarzami oraz zagadnienia związane z etyką zawodową, w a nich:
- wzory pism z zakresu prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przykładowe opisy zarzucanych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów kodeksu karnego - z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji karnych),
- wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym,
- wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA,
- materiały przydatne przy sporządzaniu umów,
- kazusy z egzaminu z etyki z 2016 roku,
- kazusy etyczne z rozwiązaniami.