Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 1 Akta cywilne i karne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 1 Akta cywilne i karne

Brak

Autor: Jaworski Stefan, Ablewicz Joanna, Sadurski Tomasz, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597764
Wydanie: 8/2017 Stron: 1036


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo handlowe 2019, KPK Komentarz 2019,Wysyłka

W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, opinie, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego na podstawie specjalnie przygotowanych akt oraz przygotować opinię etyczną. Niestety, z egzaminami nie poradziło sobie wiele osób, co świadczy zarówno o jego trudności, jak i o braku materiałów pomocnych w nauce. Najtrudniejsze okazały się przy tym kazusy z prawa gospodarczego i administracyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aplikantów przygotowywujących się do egzaminów zawodowych przedstawiamy kolejne wydanie Egzaminów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości. W tomie 1 przedstawiamy kazusy z zakresu prawa karnego i cywilnego. W każdej części znajdują się kazusy z lat ubiegłych wraz z propozycjami odpowiedzi (apelacjami) oraz nowe, specjalnie przygotowane akta celem napisania odpowiedniego pisma. Ponadto, do każdego kazusu podana została propozycja odpowiedzi, którą można porównać ze sporządzonym przez siebie pismem.

Tom 1 do egzaminów prawniczych w 2018 roku obejmuje Akta cywilne i karne, a w nich:

- kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2017 wraz z propozycjami odpowiedzi,
- kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji,
- kompletne akta cywilne (rozwód, ochrona dóbr osobistych) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji,
- propozycje apelacji do akt cywilnych i karnych,
- apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.