Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

Brak

Autor: Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak, Aplikacja prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597788
Wydanie: 8/2017 Stron: 750


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo handlowe 2019, KPK Komentarz 2019,Wysyłka

W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, pozwy, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego oraz etyki zawodowej na podstawie specjalnie przygotowanych akt. Niestety, wiele osób nie poradziło sobie z egzaminem, co świadczy zarówno o jego trudności, jak i o braku materiałów pomocnych w nauce. Najtrudniejsze okazały się przy tym kazusy z prawa cywilnego i gospodarczego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aplikantów przygotowujących się do egzaminów zawodowych, przedstawiamy kolejne wydanie Egzaminów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości. W tomie 2 przedstawiamy kazusy z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. W każdej części znajdują się kazusy z poprzednich lat wraz z propozycjami odpowiedzi (umową, propozycją pisma, skargą, opinią) oraz nowe, specjalnie spreparowane akta w celu napisania konkretnego pisma. Ponadto do każdego kazusu została podana propozycja rozwiązania, którą można porównać ze sporządzonym przez siebie pismem.

Tom 2 do egzaminów prawniczych obejmuje Akta gospodarcze i administracyjne, a w nich:

- kazusy egzaminacyjne z lat 2010–2017 wraz z propozycjami odpowiedzi,
- kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów,
- kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań,
- minikazusy wraz z odpowiedziami z prawa gospodarczego,
- kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji,
- apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.