Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018


Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325599058
Radosław Strugała, Wojciech Dubis, Joanna Kuźmicka Sulikowska, Piotr Rodziewicz, Radosław Strugała, Monika Tenenbaum Kulig, Krzysztof Zagrobelny,
Wydawnictwo C.H.Beck
Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli zakazu konkurencji, klau


Cena w prawoo.pl:
153.17 zł
189 zł

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 1 Akta cywilne i karne

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597764
Jaworski Stefan, Ablewicz Joanna, Sadurski Tomasz, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, opinie, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, g


Cena w prawoo.pl:
135.06 zł
169 zł

Bestseller
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597788
Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak, Aplikacja prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, pozwy, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego, go


Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł

Bestseller
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597825
Grzegorz Dąbrowski, Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak Górniak, Anna Szymańska, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
W publikacji zamieszczono wzory pism procesowych zawierające przykładowe zarzuty i wnioski oraz przykłady umów i komparycji, wraz z omówieniem, praktycznymi wskazówkami i wybranym orzecznictwem. Uniwersalny charakter książki powoduje, że jest ona przydatna jako


Cena w prawoo.pl:
105.79 zł
129 zł

Bestseller