Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

 

128 zł 104.51

Autor: Wojciech Piątek, Przemysław Ostojski, Jan Olszanowski,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611598
Wydanie: 1/2018 Stron: 347


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Postępowanie karne 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Postępowanie cywilne 2018,Wysyłka

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania:- jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
- jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
- co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
- w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
- jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
- kiedy może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Niniejsze, drugie wydanie książki uwzględnia zmiany ustawodawcze, znacznie wpływające na sprawność przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jego efektywność oraz skuteczność egzekucji należnych płatności.