Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

139 zł 104.99 Bestseller

Autor: Grześkiewicz Władysław,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381073714
Wydanie: 2/2017 Stron: 288


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Aplikacja komornicza 2019, Komornik sądowy,Wysyłka

Książka z egzekucji nieruchomości przeznaczona jest dla pracowników egzekucji administracyjnej i sądowej, pracowników organów wierzycieli publicznych, radców prawnych, komorników, przedstawicieli nauki prawa, studentów prawa i ekonomii.

Książka kompleksowo przedstawia złożoną problematykę egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ukazano w niej procedurę stosowania egzekucji z nieruchomości przez administracyjne organy egzekucyjne, z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- zasady ogólne w egzekucji z nieruchomości,
- przedmiotowy i podmiotowy zakres egzekucji z nieruchomości,
- postępowanie w zakresie zajęcia, opisu i oszacowania oraz sprzedaży nieruchomości,
- przybicie i przyznanie własności,
- podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

Opracowanie zawiera bogaty zestaw wzorów formularzy, które mogą być wykorzystane przez pracowników organów egzekucyjnych i izb administracji skarbowej oraz organów administracji rządowej i samorządowej. W drugim wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące:
- rozszerzenia możliwości zastosowania egzekucji z nieruchomości na każdym etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
- rozszerzenia kręgu osób, które nie mogą uczestniczyć w licytacji nieruchomości,
- zaspokojenia roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy deweloperskiej lub jej przekształcenia w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
- wprowadzenia miękkiej egzekucji , polegającej na działaniach informujących i dyscyplinujących poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- konsolidacji służb podatkowych i celnych oraz kontroli skarbowej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (od 1 marca 2017 r.).

Stan prawny na 28 lutego 2017 PORADNIKI LEX