Finanse i prawo finansowe 2019 Majchrzycka Guzowska

Finanse i prawo finansowe 2019 Majchrzycka Guzowska

Zapowiedź książki Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska

Autor: Alina Majchrzycka Guzowska, Podręcznik prawo,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381601849
Wydanie: 11/2019 Stron: 616


Inne działy: Prawo finansów publicznych, Prawo finansowe 2019, Finanse publiczne podręcznik, Sprawozdawczość i rachunkowość,Wysyłka

Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:
- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną;
- kwestie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- regulacje dotyczące systemu podatkowego, systemu finansowego ubezpieczeń, prawa walutowego i dewizowego, prawa bankowego oraz finansów i prawa finansowego przedsiębiorców.

Jedenaste wydanie książki zostało rozszerzone i zaktualizowane, a także wzbogacone o nowe zagadnienia prawa finansowego oraz najnowszą literaturę. Uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone w systemie opodatkowania przedsiębiorców poprzez obniżenie stawki CIT czy rozwinięcie ulg o charakterze innowacyjnym w celu zwiększenia roli inwestycji w PKB, regulacje w zakresie split payment czy jednolitego pliku kontrolnego, a także uregulowania dotyczące daniny solidarnościowej obejmującej podatników, których dochody przekraczają 1 mln zł.