Komentarz do planu kont 2019 rok

Augustowska na 2019 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy

komentarz


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046684
Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) ...

Cena w prawoo.pl:
299.59 zł
367.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest ...

Cena w prawoo.pl:
146.58 zł
169 zł


Opłaty za przedszkola publiczne

Andrzej Bielski, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381583527
Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja ...

Zapowiedź książki Opłaty za przedszkola publiczne

Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyc
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282031
Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książ ...

Cena w prawoo.pl:
119.83 zł
139 zł


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak Kozak, Dorota Adamek Hyska, Sebastian Bach, Jan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381582377
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne w ...

Cena w prawoo.pl:
136.09 zł
159 zł


Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611123
W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych do ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
178.5 zł


Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Magdalena Ługiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043416
Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
189 zł


Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1282
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. ...

Cena w prawoo.pl:
46.43 zł
60.27 zł


Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Fr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285858
Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie j ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
179 zł