Komentarz do planu kont 2018 rok

Augustowska na 2018 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy

komentarz


Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce, Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883681285841
Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – ...

Cena w prawoo.pl:
113.41 zł
149 zł


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak Kozak, Dorota Adamek Hyska, Sebastian Bach, Jan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381582377
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne w ...

Cena w prawoo.pl:
138.99 zł
159 zł

Zapowiedź książki Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1282
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. ...

Cena w prawoo.pl:
46.86 zł
60.27 zł


Pomoc publiczna w gminach

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046509
Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na:- charakterystykę ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
147 zł


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Michał Kościelak, Paweł Michalski, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280532
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Katarzyna Poterucha, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611833
Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżeto ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
148 zł


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Boże
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocn ...

Cena w prawoo.pl:
113.41 zł
149 zł


Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum specjalisty, Zygmunt Jerzmanowski, Łukasz Ciszewski, Joanna Frąckowiak,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581899
Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Magdalena Ługiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043416
Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami ...

Cena w prawoo.pl:
138.02 zł
189 zł


Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289870
Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje n ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł