Komentarze do planów kont na 2018 rok

Augustowska na 2018 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Boże
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finans ...

Cena w prawoo.pl:
124.01 zł
149 zł

Zapowiedź książki Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Giedroyć Magdalena, Hellich Ewa
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947734
Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa ...

Cena w prawoo.pl:
107.44 zł
129 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046004
Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opraco ...

Cena w prawoo.pl:
278.24 zł
367.5 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzegorz Dragon, Elżbieta D
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w sw ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
169 zł


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Piotr Walczak, Piot
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285759
Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i ...

Cena w prawoo.pl:
113.41 zł
149 zł


Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wojciech Lachiewicz, Arkadiusz Talik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325594787
Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z b ...

Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
189 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dorota Adamek Hyska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych za ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043812
W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora ...

Cena w prawoo.pl:
107.05 zł
157.5 zł


Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

Marcin Binaś
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283724
Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencj ...

Cena w prawoo.pl:
100.69 zł
129 zł


Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Aleksander Korczyn
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788374263917
Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorz ...

Cena w prawoo.pl:
90.10 zł
99 zł