Komentarz do planu kont na 2018 rok

Augustowska na 2018 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy

komentarz


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest ...

Cena w prawoo.pl:
133.19 zł
169 zł

Zapowiedź książki Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046004
Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozpo ...

Cena w prawoo.pl:
263.99 zł
367.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Michał Kościelak, Paweł Michalski, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280532
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD. Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek pr ...

Cena w prawoo.pl:
109.24 zł
129 zł


Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046332
W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suple ...

Cena w prawoo.pl:
138.74 zł
189 zł


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych do ...

Cena w prawoo.pl:
127.64 zł
178.5 zł


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Boże
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocn ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
149 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dorota Adamek Hyska, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne K ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1204
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Cena w prawoo.pl:
127.64 zł
178.5 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzegorz Dragon, Elżbieta D
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organ ...

Cena w prawoo.pl:
133.19 zł
169 zł