Komentarz do planu kont 2018 rok

Augustowska na 2018 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy

komentarz


Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1282
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. ...

Cena w prawoo.pl:
47.03 zł
60.27 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046004
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów o ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Komentarz do planu kont Augustowska

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce, Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 97883681285841
Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum specjalisty, Zygmunt Jerzmanowski, Łukasz Ciszewski, Joanna Frąckowiak,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581899
Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Fr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285858
Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie j ...

Cena w prawoo.pl:
141.23 zł
179 zł


Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Michał Bochenek, Biblioteka pomocy społecznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249973
W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 ...

Cena w prawoo.pl:
86.66 zł
119 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzeg
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organ ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyc
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282031
Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książ ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
139 zł


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł