Komentarz do planu kont 2018 rok

Augustowska na 2018 rok najnowszy komentarz do planu kont, dokumentacja zasad polityki rachunkowości - nowy system rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Książki do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego. Księgarnia prawoo.pl poleca najnowszy

komentarz


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046004
Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozpo ...

Cena w prawoo.pl:
256.79 zł
367.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyc
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282031
Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książ ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
139 zł


Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1282
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. ...

Cena w prawoo.pl:
50.39 zł
55.35 zł

Zapowiedź książki Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Fr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285858
Jedyna na rynku publikacja omawiająca kompleksowo zagadnienia, którymi zajmuje się Sekretarz, w tym: przepisy związane z organizacją wyborów samorządowych (najnowsze wytyczne w tym zakresie), ochroną danych osobowych, nowe obowiązki wpr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Michał Bochenek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249973
Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Magdalena Ługiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046561
Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym) ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Vademecum specjalisty
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organ ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Pomoc publiczna w gminach

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046509
Pomoc publiczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym w sferze finansów publicznych. Do udzielenia pomocy publicznej może dojść w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Pomoc publiczna w gminach