Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wojciech Rup
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2012 | Isbn 9788378040651
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodar ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Publiczne jednostki oświatowe

Piotr Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540388
Problematyka funkcjonowania jednostki oświatowej jest pojęciem skomplikowanym, obejmującym szereg procesów podlegających odrębnym regulacjom ustawowym, których przybliżenie w przystępny sposób jest celem niniejszej publikacji. Opisane ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Kornberger Sokołowska Elżbieta
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378062905
Monografia omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwania i redystrybucji środków publicz ...

Cena w prawoo.pl:
43.09 zł
59 zł


Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Lachiewicz Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325536077
Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Kalendarium finansów publicznych

Wojciech Białończyk , Łukasz Kasiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325534387
Publikacja „Kalendarium finansów publicznych” jest pierwszym na rynku kompleksowym przedstawieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów , które zostały ujęte w aktach prawnych regulujących problematykę finansów publicznych. W k ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 24500690
W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księgi g ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatki lokalne 2016

Dzięgiel Matras Agata, Kmieciak Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788325579821
W 2015 roku weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 7 ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
149 zł


Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Świderek Izabela
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326944772
Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Książka prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu dzia ...

Cena w prawoo.pl:
112.24 zł
149 zł


Instytucje kultury w 2016 roku 15 zmian w przepisach

Król Tomasz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326945618
W samym tylko prawie autorskim wchodzi w życie na przełomie 2015 i 2016 roku kilkanaście zmian. Dotyczą one np. tego, co instytucja kultury może zamieszczać na swojej stronie internetowej. Zmieniają się także zasady korzystania z utwor ...

Cena w prawoo.pl:
61.11 zł
68.25 zł


Księgowość w instytucjach kultury 2016

Grzegorz Magdziarz, Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326950025
Książka przedstawia 50 zagadnień z różnych dziedzin rachunkowości wraz z odpowiedziami oraz podstawami prawnymi. Zostały one zebrane w ostatnich 3 latach doświadczenia autora i zaprezentowane w zwartej formie. W książce odnajdą Państ ...

Cena w prawoo.pl:
53.40 zł
68.25 zł