Kalendarz księgowego budżetu 2015 ODDK

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn
Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnyc ...


VAT w budżecie 2015

Szczypiór
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452446
z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie\r\nC-392/11 wraz z komentarzem do uchwały NSA I FPS 1/13 z 24.06.2013 roku oraz ze zmianami w zakresie tzw. predefiniowania VAT w 2015 roku. Tytuł dostępny w sprzedaży od ...


Kalendarz kadrowo-księgowy 2014

Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn
Zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, PFRON, ZFŚS, opłaty za korzystanie ze ...

Cena w prawoo.pl:
46.92 zł
57.75 zł


Podatek VAT 2013/2014 w jednostkach sektora finansów publicznych

Tomala, Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788378041252
Nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT, jego rozliczania i dokumentowania ze zmianami obowiązującymi zarówno w roku 2013 jak i w roku 2014.\r\nAutorzy przedstawiają wszystkie grupy podmiotów należących do sektora finansów pub ...

Cena w prawoo.pl:
128.99 zł
189 zł


Sprawozdawczość budżetowa 2014

Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326927225
Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku d ...


Kalendarz księgowego budżetu 2015

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn
Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ...


Vat w instytucjach kultury w 2015 roku

Szczypiór Michał
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452637
Zmienione zasady rozliczania struktury podatku naliczonego i sprzedaży mieszkalnej w 2015 roku. Vat w instytucjach kultury w 2015 roku. Książka dostępna w sprzedaży od 15 listopada 2014 roku. ...


Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne

Pietrzak Urszula
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267106
Niezbędne narzędzie dla każdego księgowego instytucji kultury – specjalistyczny poradnik przygotowany przez doświadczonego praktyka biegłego rewidenta, eksperta w zakresie rachunkowości instytucji kultury. W części I, dot. budżetu za ...


Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788378043034
W książce o podatku VAT omówiono najważniejsze zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano podmioty należące do sek ...


Wydatki strukturalne

Piotr Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788325520502
Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za klasyi kowanie wydatków strukturalnych, jak i u pracowników księgowości oraz \r\nsamych kontrolujących prawidłowość zaklasyi kowanych wydatków. M ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł