Sprawozdawczość budżetowa 2014

Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326927225
Począwszy od sprawozdań za 2014 rok, podmioty należące do sektora publicznego powinny opracowywać je, stosując regulacje nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowelizacja przekazana pod koniec stycznia 2014 roku d ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kalendarz księgowego budżetu 2015

Augustowska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn
Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vat w instytucjach kultury w 2015 roku

Szczypiór Michał
Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362452637
Zmienione zasady rozliczania struktury podatku naliczonego i sprzedaży mieszkalnej w 2015 roku. Vat w instytucjach kultury w 2015 roku. Książka dostępna w sprzedaży od 15 listopada 2014 roku. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne

Pietrzak Urszula
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267106
Niezbędne narzędzie dla każdego księgowego instytucji kultury – specjalistyczny poradnik przygotowany przez doświadczonego praktyka biegłego rewidenta, eksperta w zakresie rachunkowości instytucji kultury. W części I, dot. budżetu za ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Podatki i opłaty lokalne

Arkadiusz Talik , Aleksandra Ciąglewicz Miśta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325521486
Podatki i opłaty lokalne Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo. Książka dotyczy zasad zgodnego z prawem stanowienia gminnego prawa podatkowego. Praktyczny charakter publikacji,\r\nuwzględniającej najnowsze orzecznictwo organów nadzoru, m ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł


Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788378043034
W książce o podatku VAT omówiono najważniejsze zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano podmioty należące do sek ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wydatki strukturalne

Piotr Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788325520502
Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za klasyi kowanie wydatków strukturalnych, jak i u pracowników księgowości oraz \r\nsamych kontrolujących prawidłowość zaklasyi kowanych wydatków. M ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł


Pożytek publiczny i wolontariat

Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 01/2010 | Isbn 9788325519858
Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla osób działających w obszarze pożytku publicznego. Dotyczy spraw związanych z codziennym stosowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarówno za pomocą osoby zatrud ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł


Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015


Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788361599647
Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i d ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2015

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 10/2015 | Isbn 9788378042426
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł