Podatki i opłaty lokalne

Arkadiusz Talik , Aleksandra Ciąglewicz Miśta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325521486
Podatki i opłaty lokalne Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo. Książka dotyczy zasad zgodnego z prawem stanowienia gminnego prawa podatkowego. Praktyczny charakter publikacji,\r\nuwzględniającej najnowsze orzecznictwo organów nadzoru, m ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2016 | Isbn 9788378043034
W książce o podatku VAT omówiono najważniejsze zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych. Zaprezentowano podmioty należące do sek ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wydatki strukturalne

Piotr Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788325520502
Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za klasyi kowanie wydatków strukturalnych, jak i u pracowników księgowości oraz \r\nsamych kontrolujących prawidłowość zaklasyi kowanych wydatków. M ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Pożytek publiczny i wolontariat

Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 01/2010 | Isbn 9788325519858
Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla osób działających w obszarze pożytku publicznego. Dotyczy spraw związanych z codziennym stosowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarówno za pomocą osoby zatrud ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Terminarz rachunkowo sprawozdawczy 2015


Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788361599647
Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i d ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdawczość budżetowa 2015

Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326936043
Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce zawodowej stykają się z k ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o finansach publicznych 2015 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2015 | Isbn 9788325570743
Stan Prawny 16.11.2015 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treś ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych 2015

Cellary Mieczysława, Bieniaszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325575045
W naszej książce znajdą Państwo: - najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań - aktualne przykłady sporz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2015

Bieniaszewska Aleksandra, Cellary Mieczysława, Kuśnierz Lucyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576257
W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Cellary Mieczysława, Krystyna Gąsiorek, Borzęcka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325575069
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W jej wyniku: - (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i naz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł