Sprawozdawczość budżetowa 2012

Barbary Bakalarskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540425
Prezentowana książka jest adresowana głównie do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinna stać się również przedmiotem zainteresowania studentów studiów prawniczych i administracyjnych. W 2012 r. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Instrukcje księgowe i podatkowe 2013

Hołda Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788325550844
W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego VAT oraz faktur. Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

Wojciech Białończyk, Aleksandra Bieniaszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325538804
Książka obejmuje treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szcze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zbiór przepisów z finansów publicznych 2013

Wojciech Białończyk, Aleksandra Bieniaszewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788325538804
Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem. Książka obejmuje treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdawczość budżetowa 2013

Barbary Bakalarskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325540425
Prezentowana książka jest adresowana głównie do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinna stać się również przedmiotem zainteresowania studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Sprawozda ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


INSTRUKCJE KSIĘGOWE I PODATKOWE 2013 WZORY DOKUMENTÓW /Z CD/

HOŁDA A.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2013 | Isbn 9788325550844
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


INSTRUKCJE KSIĘGOWE I PODATKOWE 2011 WZORY DOKZ WYJAŚN/Z CD

HOŁDA A.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2011 | Isbn 9788325525118
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Instrukcje księgowe i podatkowe 2014

Hołda Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/454 | Isbn 9788325562434
W roku 2014 wprowadzono kolejne, bardzo istotne zmiany przepisów podatkowych. Przedstawione w książce Artura Hołdy komentarze i wskazówki są w tym kontekście nie tylko aktualne, ale zarazem niezbędne w prowadzeniu działalności gospodar ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vat w gminach 2014 Bełdyga

Biok Justyna, Przeorek Agnieszka, Stawowa Katarzyna, Szafraniec Rafał, Szywacz Przem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326432095
Publikacja stanowi kompilacja znajomości z obszaru rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, będące podsumowaniem wieloletniego doświadczenia autorów w zakresie doradztwa i optymalizacji rozlicze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Sprawozdawczość budżetowa 2014

Bieniaszewska, Borzęcka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325564629
Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych. Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł