Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga syst ...

Cena w prawoo.pl:
127.64 zł
178.5 zł


Świadczenie wychowawcze 500+

Mrozek Piotr, Rączka Marek, Pawka Nowak Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585099
W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz pow ...

Cena w prawoo.pl:
104.88 zł
129 zł


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach, Andrzela Gawrońska Baran, Elżbieta Iglińska, Agata Kumpiałowska,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325587741
Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: ...

Cena w prawoo.pl:
123.01 zł
149 zł


Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotrowski Marek
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594992
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (pow ...

Cena w prawoo.pl:
112.75 zł
139 zł


Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa

Heciak Sławomir
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723331
Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania śr ...

Cena w prawoo.pl:
105.06 zł
128 zł


Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Gaździk Elżbieta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723836
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnien ...

Cena w prawoo.pl:
97.68 zł
119 zł


Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Paweł Bohatyrewicz, Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Kacper
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281386
Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opi ...

Cena w prawoo.pl:
143.08 zł
179 zł

Zapowiedź książki Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wojciech Misiąg, Elżbieta Kornberger Sokołowska, Artur Nowak Far, Piotr Zapadka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325587574
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie ...

Cena w prawoo.pl:
289.59 zł
369 zł

Wysyłka gratis prawo


Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381280488
Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach pr ...

Cena w prawoo.pl:
118.45 zł
149 zł


Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611123
W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieter ...

Cena w prawoo.pl:
103.60 zł
128 zł