Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pa ...

Cena w prawoo.pl:
121.89 zł
178.5 zł

Bestseller

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Cena w prawoo.pl:
132.22 zł
189 zł

Bestseller

Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn KAL1204
Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2018 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste k ...

Cena w prawoo.pl:
39.21 zł
55.35 zł


Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Piotr Walczak, Bernadeta Dziedziak, Krzysztof Hudzik, Małgorzata Jóźwiak, Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281003
Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego ...

Cena w prawoo.pl:
233.09 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga syst ...

Cena w prawoo.pl:
121.89 zł
178.5 zł


Świadczenie wychowawcze 500+

Mrozek Piotr, Rączka Marek, Pawka Nowak Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585099
W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz pow ...

Cena w prawoo.pl:
97.52 zł
129 zł


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach, Andrzela Gawrońska Baran, Elżbieta Iglińska, Agata Kumpiałowska,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325587741
Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: ...

Cena w prawoo.pl:
114.37 zł
149 zł


Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotrowski Marek
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594992
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (pow ...

Cena w prawoo.pl:
104.83 zł
139 zł


Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa

Heciak Sławomir
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723331
Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania śr ...

Cena w prawoo.pl:
97.69 zł
128 zł


Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Gaździk Elżbieta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723836
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnien ...

Cena w prawoo.pl:
90.82 zł
119 zł