Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289870
Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje n ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077811
Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkie ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Michał Kościelak, Paweł Michalski, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280532
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD. Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek pr ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych do ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Boże
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocn ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dorota Adamek Hyska, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne K ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Giedroyć Magdalena, Hellich Ewa
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947734
Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż ...

Cena w prawoo.pl:
113.38 zł
129 zł


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018

Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Piotr Walczak, Piot
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381285759
Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wojciech Lachiewicz, Arkadiusz Talik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325594787
Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwiet ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
189 zł


Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Artur Nowak Far, Wojciech Misiąg
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325562816
Pierwsze wydanie Komentarza stanowi rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań prz ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo