Pomoc publiczna w gminach

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046509
Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na:- charakterystykę ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
147 zł


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary, Melania Bąk, Monika Kaczurak Kozak, Justyna Kisielewska, Boże
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocn ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum specjalisty, Zygmunt Jerzmanowski, Łukasz Ciszewski, Joanna Frąckowiak,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581899
Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
149 zł


Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289870
Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje n ...

Cena w prawoo.pl:
110.42 zł
129 zł


Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Paweł Bohatyrewicz, Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Kacper
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386
Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dl ...

Cena w prawoo.pl:
146.58 zł
169 zł


Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Michał Bochenek, Biblioteka pomocy społecznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249973
W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzeg
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organ ...

Cena w prawoo.pl:
146.58 zł
169 zł


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
178.5 zł


VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077811
Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkie ...

Cena w prawoo.pl:
149.05 zł
199 zł


Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dorota Adamek Hyska, Biblioteka Finanse Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611673
Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne K ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł