Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Paweł Bohatyrewicz, Sebastian Firkowski, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Kacper
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386
Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dl ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046004
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów o ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Komentarz do planu kont Augustowska

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Ryszard Adam Grytner, Michał Culepa, Grzegorz Dragon, Anna Fr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381285858
Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie j ...

Cena w prawoo.pl:
143.37 zł
179 zł


Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Michał Bochenek, Biblioteka pomocy społecznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249973
W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 ...

Cena w prawoo.pl:
88.80 zł
119 zł


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty, Piotr Walczak, Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, Grzeg
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organ ...

Cena w prawoo.pl:
131.26 zł
169 zł


Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyc
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282031
Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książ ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
139 zł


Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378043942
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł


VAT w samorządach

Agnieszka Bieńkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381077811
Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- - opodatkowanie podatkie ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788378043584
Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych do ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
178.5 zł