Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887191
Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwien ...

Cena w prawoo.pl:
56.92 zł
63 zł


Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wojciech Lachiewicz, Arkadiusz Talik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325594787
Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z b ...

Cena w prawoo.pl:
152.31 zł
189 zł


Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD

Elżbieta Garczarek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325592134
Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 ...

Cena w prawoo.pl:
113.74 zł
139 zł


Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady bu ...

Cena w prawoo.pl:
101.66 zł
129 zł


Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789419
Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także ...

Cena w prawoo.pl:
56.92 zł
63 zł


VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jak ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Informator księgowego jsfp 2017


Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326959042
Praktyczne, podręczne narzędzie w pracy osób odpowiedzialnych za finanse jednostki. Wszystkie ważne Wskaźniki i Stawki w zasięgu ręki, bez konieczności wyszu ...

Cena w prawoo.pl:
39.44 zł
49 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043461
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgow ...

Cena w prawoo.pl:
230.99 zł
304.5 zł

Wysyłka gratis prawo


Wydatki strukturalne

Monika Dragańczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788378041658
Zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wyda ...

Cena w prawoo.pl:
137.59 zł
189 zł


Krajowe ramy interoperacyjności

Gałach Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325579166
Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności o ...

Cena w prawoo.pl:
103.84 zł
129 zł