Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280358
Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wspar ...

Cena w prawoo.pl:
95.72 zł
129 zł


Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887375
Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalny ...

Cena w prawoo.pl:
52.47 zł
63 zł


Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Michalczuk Grażyna, Salachna Joanna Małgorzata, Zawadzka Pąk Urszula
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075930
W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, ja ...

Cena w prawoo.pl:
92.98 zł
129 zł


Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Błaszko Adam
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789525
Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecz ...

Cena w prawoo.pl:
205.43 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887191
Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwien ...

Cena w prawoo.pl:
52.47 zł
63 zł


Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD

Elżbieta Garczarek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325592134
Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 ...

Cena w prawoo.pl:
104.83 zł
139 zł


Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady bu ...

Cena w prawoo.pl:
93.70 zł
129 zł


Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789419
Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także ...

Cena w prawoo.pl:
52.47 zł
63 zł


VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jak ...

Cena w prawoo.pl:
110.56 zł
149 zł


Informator księgowego jsfp 2017


Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326959042
Praktyczne, podręczne narzędzie w pracy osób odpowiedzialnych za finanse jednostki. Wszystkie ważne Wskaźniki i Stawki w zasięgu ręki, bez konieczności wyszu ...

Cena w prawoo.pl:
36.36 zł
49 zł