Ustawa o finansach publicznych 2017 Beck

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325590819
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia ...

Cena w prawoo.pl:
16.25 zł
17.9 zł


Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280358
Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzenie ...

Cena w prawoo.pl:
103.84 zł
129 zł


Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887375
Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ...

Cena w prawoo.pl:
54.34 zł
63 zł


Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Michalczuk Grażyna, Salachna Joanna Małgorzata, Zawadzka Pąk Urszula
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075930
W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując modele zachodnie, wskazano, w ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887191
Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w sprawie należnośc ...

Cena w prawoo.pl:
54.34 zł
63 zł


Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD

Elżbieta Garczarek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325592134
Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewni ...

Cena w prawoo.pl:
113.74 zł
139 zł


Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana ...

Cena w prawoo.pl:
101.66 zł
129 zł


Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789419
Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zac ...

Cena w prawoo.pl:
54.34 zł
63 zł


VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 201 ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Informator księgowego jsfp 2017


Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326959042
Praktyczne, podręczne narzędzie w pracy osób odpowiedzialnych za finanse jednostki. Wszystkie ważne Wskaźniki i Stawki w zasięgu ręki, bez konieczności wyszukiwania. Najnowsze wydanie wskaźników i stawek, niezbędnych w pracy dzia ...

Cena w prawoo.pl:
39.44 zł
49 zł