Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Gaździk Elżbieta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723836
W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania odpisów amortyzacy ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Piotr Mrozek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2017 | Isbn 9788381280488
Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, ...

Cena w prawoo.pl:
127.54 zł
149 zł


Ustawa o pracownikach samorządowych

Magdalena Kasprzak
Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2017 | Isbn 978836588784
Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania problemów związanych z zatrud ...

Cena w prawoo.pl:
127.33 zł
149 zł


Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

Maciej Nowak, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281744
Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomo ...

Zapowiedź książki Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Piotr Mrozek, Ewa Pawka Nowak, Marek Rączka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280358
Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzenie ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887375
Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ...

Cena w prawoo.pl:
48.60 zł
63 zł


Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Michalczuk Grażyna, Salachna Joanna Małgorzata, Zawadzka Pąk Urszula
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075930
W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując modele zachodnie, wskazano, w ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887191
Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w sprawie należnośc ...

Cena w prawoo.pl:
48.60 zł
63 zł


Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD

Elżbieta Garczarek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325592134
Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewni ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana ...

Cena w prawoo.pl:
111.27 zł
129 zł