Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789419
Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zac ...

Cena w prawoo.pl:
55.89 zł
63 zł


VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 201 ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043461
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a t ...


Wydatki strukturalne

Monika Dragańczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788378041658
Zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do w ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Krajowe ramy interoperacyjności

Gałach Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325579166
Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjonalność infrastruktury informatyczn ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Świadczenia wychowawcze 500+

Mrozek Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325583798
11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie instytucji realizujących tą ustawę. ...

Cena w prawoo.pl:
111.27 zł
129 zł


Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Marek Piotrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592592
Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń wyst ...

Zapowiedź książki Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043454
Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jednostki. Centralizacja rozlicze ...

Cena w prawoo.pl:
114.38 zł
157.5 zł


Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

Sputowski Arkadius, Wojdylak Zofia
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042570
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w zwi ...

Cena w prawoo.pl:
128.40 zł
168 zł


Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz, Lucyna Kuśnierz, Grzegorz Dragon, Sławomir Liżewski, Marianna Sobo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325591359
Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: - Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r.- Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r.- Sprawozdania staty ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
149 zł