Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD

Elżbieta Garczarek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325592134
Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewni ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
139 zł


Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Barbara Sajnaj, Michał Borowski, Roman Namysłowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana ...

Cena w prawoo.pl:
94.59 zł
129 zł


Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789419
Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zac ...

Cena w prawoo.pl:
56.41 zł
63 zł


VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sokołowska Strug, Karolina Gierszewska, Paweł Barnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325588861
Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 201 ...

Cena w prawoo.pl:
111.60 zł
149 zł


Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria, Rup Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043461
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a t ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wydatki strukturalne

Monika Dragańczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788378041658
Zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, zadań i inwestycji zaliczanych do w ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł


Krajowe ramy interoperacyjności

Gałach Adam
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325579166
Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjonalność infrastruktury informatyczn ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Świadczenia wychowawcze 500+

Mrozek Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325583798
11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie instytucji realizujących tą ustawę. ...

Cena w prawoo.pl:
98.44 zł
129 zł


Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Marek Piotrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592592
Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń wyst ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043454
Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jednostki. Centralizacja rozlicze ...

Cena w prawoo.pl:
114.38 zł
157.5 zł