Szczegółowa klasyfikacja 2017

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 15/2017 | Isbn 9788378043553
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Minist ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Świadczenia wychowawcze 500+

Mrozek Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325583798
11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsi ...

Cena w prawoo.pl:
105.80 zł
129 zł


Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Marek Piotrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592592
Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Grzegorz Tomala, Marcin Szymankiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043454
Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicz ...

Cena w prawoo.pl:
122.94 zł
157.5 zł


Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

Sputowski Arkadius, Wojdylak Zofia
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042570
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmuj ...

Cena w prawoo.pl:
134.40 zł
168 zł


Podatek VAT w instytucjach kultury 2017

Tomasz Król, Gąsiorowska Urszula Pietrzak, Ewa Ostapowicz, Grzegorz Magdziarz
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326954887
W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanow ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz, Lucyna Kuśnierz, Grzegorz Dragon, Sławomir Liżewski, Marianna Sobo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325591359
Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: - Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Sprawozdawczość i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz, Lucyna Kuśnierz, Grzegorz Dragon, Sławomir Liżewski, Marianna Sobo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325591359
Instytucje kultury do 31 marca 2017 r. będą sporządzały po raz pierwszy sprawozdania finansowe wg nowych regulacji wprowadzonych zmianą do ustawy o rachunkowoś ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Piotr Walczak, Hubert Goska, Piotr Horelik, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325590383
Książka zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał w sprawach finansowych, które są związane z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą obowi ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Spółki jednostek samorządu terytorialnego

Anna Zołotar, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Łukasz Grzechnik, Ludmiła Lipi
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325557522
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo: - podstawy pr ...

Cena w prawoo.pl:
126.39 zł
149 zł