Sprawozdawczość i deklaracje w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz, Lucyna Kuśnierz, Grzegorz Dragon, Sławomir Liżewski, Marianna Sobo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325591359
Instytucje kultury do 31 marca 2017 r. będą sporządzały po raz pierwszy sprawozdania finansowe wg nowych regulacji wprowadzonych zmianą do ustawy o rachunkowości z 23.7.2015 roku. Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający j ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Piotr Walczak, Hubert Goska, Piotr Horelik, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325590383
Książka zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał w sprawach finansowych, które są związane z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą obowiązywać: - nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżet ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Spółki jednostek samorządu terytorialnego

Anna Zołotar, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Łukasz Grzechnik, Ludmiła Lipi
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325557522
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo: - podstawy prawne tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich przez JST; ...

Cena w prawoo.pl:
126.39 zł
149 zł


Sprawozdawczość budżetowa 2017

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956096
Książka przedstawia sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian, które obowiązują od kwietnia 2016 ro ...

Cena w prawoo.pl:
111.54 zł
149 zł


Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956607
Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie ...

Cena w prawoo.pl:
111.54 zł
149 zł


Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043225
Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowych, a także związków metropolital ...

Cena w prawoo.pl:
130.87 zł
178.5 zł


Finanse i rachunkowość sektora publicznego

Heciak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362723997
Przewodnik pomaga zrozumieć podstawowe terminy, takie jak aktywa, pasywa, przychody, koszty, dochody i wydatki. Odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu finansów i rachunkowości, w tym: jak właściwie ocenić sytuację ...

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
119 zł


Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach

Gliniecka Jolanta, Juchniewicz Edward, Sowiński Tomasz
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788375567090
Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką są finanse publiczne, w ich wielu ...

Cena w prawoo.pl:
51.74 zł
60 zł


Podatek VAT w instytucjach kultury 2016

Tomasz Król Grzegorz, Magdziarz Urszula Pietrzak
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326950018
Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie sposobu określenia proporcji. Chodzi o zakres wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Do tej pory sposoby określania proporcji ...

Cena w prawoo.pl:
56.34 zł
68.25 zł


Program Rodzina 500 plus

Błaszko Adam, Gawarkiewicz Żanetta, Gąsiorek Krystyna, Januszewska Magdalena, Kawe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326487118
W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus. Na mocy tej ustawy każda rodzina ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł