Zmiany w finansach publicznych 2019

Zmiany w finansach publicznych 2019

Zapowiedź książki Finanse publiczne Komentarz

Autor: Piotr Walczak, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582360
Wydanie: 1/2019 Stron: 180


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo finansów publicznych, Finanse publiczne podręcznik, Finanse i rachunkowość,Wysyłka

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej. Zakres zmian obejmuje w szczególności katalog tytułów dłużnych, zasady zaciągania zobowiązań dłużnych, sposób ustalania maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, rygory postępowania naprawczego. Zmianie ulega ponadto katalog źródeł finansowania deficytu, jak również reguła bilansowania części operacyjnej budżetu.