Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, plany kont

Książki o planie kont z komentarzami i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń. Rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Już teraz przygotuj się do sprawozdania finansowego. Książki prezentują różne aspekty funkcjonowania trzeciego sektora

stowarzyszeń i fundacji

w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. W książce Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości wydawnictwa ODDK zawarto najnowszy stan prawny i wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046325
Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplem ...

Cena w prawoo.pl:
132.49 zł
178.5 zł


Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043751
Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej dzia ...

Cena w prawoo.pl:
98.57 zł
136.5 zł


Stowarzyszenia i fundacje

Paweł Suski, Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249614
Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzac ...

Cena w prawoo.pl:
117.98 zł
159 zł


Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378046028
Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawoz ...

Cena w prawoo.pl:
158.99 zł
220.5 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788378043775
Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplement ...

Cena w prawoo.pl:
148.39 zł
178.5 zł


Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380926011
Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami c ...

Cena w prawoo.pl:
117.98 zł
159 zł


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Edyta Hadrowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588175
Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpły ...

Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
169 zł


Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325566992
Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i loka ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

Gura Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286282
Ustawa o fundacjach z 6.4.1984 r. umożliwiła na nowo, po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę Ministrów dekretu o zniesieniu fundacji, tworzenie tychże osób prawnych na gruncie prawa polskiego. Ponadto, na podstawie art. ...

Cena w prawoo.pl:
145.02 zł
169 zł


Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku

Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326977046
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok krok po kroku to niezbędne źródło wiedzy i dobrych praktyk dla każdego księgowego i zarządzającego w organizacji pozarządowej. Dzięki publikacji mogą sporządzić sprawozdan ...