Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok

Już teraz przygotuj się do sprawozdania finansowego. Książki prezentują różne aspekty funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. W książce Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń wydawnictwa ODDK. Książka zawiera najnowszy stan prawny i również wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie.


Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378046028
Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany ...

Cena w prawoo.pl:
166.49 zł
220.5 zł

Bestseller

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788378043775
Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe ...

Cena w prawoo.pl:
130.97 zł
178.5 zł

Bestseller

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326966149
Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany ...

Cena w prawoo.pl:
53.57 zł
69 zł


Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043751
Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja za ...

Cena w prawoo.pl:
102.59 zł
136.5 zł

Bestseller

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326965258
Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 ...

Cena w prawoo.pl:
35.74 zł
39.9 zł


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Edyta Hadrowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588175
Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprz ...

Cena w prawoo.pl:
132.20 zł
169 zł


Źródła finansowania NGO

Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326964152
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji po ...

Cena w prawoo.pl:
117.31 zł
147 zł


Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

Cyman, Zaręba
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041269
W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały ...

Cena w prawoo.pl:
136.36 zł
189 zł


Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380926011
Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, ...

Cena w prawoo.pl:
123.26 zł
159 zł


Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325566992
Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z in ...

Cena w prawoo.pl:
118.90 zł
149 zł