Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, plany kont

Książki o planie kont z komentarzami i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń. Rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Już teraz przygotuj się do sprawozdania finansowego. Książki prezentują różne aspekty funkcjonowania trzeciego sektora

stowarzyszeń i fundacji

w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. W książce Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości wydawnictwa ODDK zawarto najnowszy stan prawny i wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046325
Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplem ...

Cena w prawoo.pl:
130.97 zł
178.5 zł


Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

Gura Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286282
Ustawa o fundacjach z 6.4.1984 r. umożliwiła na nowo, po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę Ministrów dekretu o zniesieniu fundacji, tworzenie tychże osób prawnych na gruncie prawa polskiego. Ponadto, na podstawie art. ...

Cena w prawoo.pl:
159.45 zł
169 zł


Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788378046028
Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawoz ...

Cena w prawoo.pl:
166.49 zł
220.5 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788378043775
Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplement ...

Cena w prawoo.pl:
155.39 zł
178.5 zł


Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Agata Błaszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043751
Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej dzia ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
136.5 zł


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Edyta Hadrowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588175
Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpły ...

Cena w prawoo.pl:
132.20 zł
169 zł


Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

Cyman, Zaręba
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041269
W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).\r\n Książka podzielona jest ...

Cena w prawoo.pl:
136.36 zł
189 zł


Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380926011
Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami c ...

Cena w prawoo.pl:
124.34 zł
159 zł


Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325566992
Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i loka ...

Cena w prawoo.pl:
119.94 zł
149 zł


Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

Gibalska Aldona
Wydawnictwo: Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363913663
Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY ...

Cena w prawoo.pl:
60.38 zł
70 zł