Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Nawrocki Rafał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378042921
Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. po ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny

Staszczyk Piotr
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788379308514
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr poz. 203 z późn. zm.) w związku ze swoją lakonicznością rodzi wiele praktycznych problemów. Dlatego też niniejszy komentarz, oprócz przedstawienia dotychczasowego ...

Cena w prawoo.pl:
37.95 zł
42 zł


Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016

Gibalska Aldona
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363913663
Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Dotacje na działalność pożytku publicznego

Kotowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570460
Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pyt ...

Cena w prawoo.pl:
103.84 zł
129 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042280
2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.:\r\n- zmiany w ustawie o rachunkowości:\r\n- wprowadzenie nowej kategorii jedn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak, Barański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557317
Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrzny ...

Cena w prawoo.pl:
95.80 zł
119 zł


Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Barański, Adam Olejniczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325566999
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regional ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 3/2010 | Isbn 9788320819014
Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zalicz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje stowarzyszenia Zasady funkcjonowania i opodatkowania

Ogonowski Andrzej, Gibalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913281
Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o fundacjach Komentarz Kidyba

Cioch
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788326402265
2 wydanie W komentarzu zostały omówione przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ponadto odrębnie odniesiono się do fundacji, które poddane zostały uregulowaniom w przepisach szczególnych. Chodziło przede wszystkim o wskazanie ...

Cena w prawoo.pl:
97.08 zł
126 zł