Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

Gibalska Aldona
Wydawnictwo: Forum Doradców Podatkowych
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363913663
Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY ...

Cena w prawoo.pl:
54.60 zł
70 zł


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326948220
Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% ...

Cena w prawoo.pl:
53.23 zł
68.25 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Nawrocki Rafał
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788378042921
Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. po ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny

Staszczyk Piotr
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788379308514
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr poz. 203 z późn. zm.) w związku ze swoją lakonicznością rodzi wiele praktycznych problemów. Dlatego też niniejszy komentarz, oprócz przedstawienia dotychczasowego ...

Cena w prawoo.pl:
32.76 zł
42 zł


Neurologia dziecięca w Toruniu oraz wspierające ją dziedziny pokrewne i fundacje


Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788380192799
Redaktorem i głównym autorem książki jest doktor nauk medycznych Marian Łysiak, znany nie tylko w toruńskim środowisku lekarz praktyk, ale także badacz, autor kilkunastu publikacji naukowych drukowanych w recenzowanych czasopismach medyc ...

Cena w prawoo.pl:
32.62 zł
44.8 zł


Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016

Gibalska Aldona
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363913663
Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Dotacje na działalność pożytku publicznego

Kotowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325570460
Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pyt ...

Cena w prawoo.pl:
93.91 zł
129 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042280
2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.:\r\n- zmiany w ustawie o rachunkowości:\r\n- wprowadzenie nowej kategorii jedn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak, Barański
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557317
Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrzny ...

Cena w prawoo.pl:
86.63 zł
119 zł


Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa

Sulej Katarzyna
Wydawnictwo: Atut
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374323253
Biblioteka Dawnego Wrocławia prezentuje monograficzne opracowania wybranych zagadnień z dziejów miasta - od czasów przedlokacyjnych do połowy XX wieku. Poszczególne tom, stanowiące w większości debiuty naukowe młodych badaczy, poświę ...

Cena w prawoo.pl:
31.88 zł
34 zł