Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 3/2010 | Isbn 9788320819014
Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą p ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje stowarzyszenia Zasady funkcjonowania i opodatkowania

Ogonowski Andrzej, Gibalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913281
Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji po ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378042280
2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 wrześ ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o fundacjach Komentarz Kidyba

Cioch
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788326402265
2 wydanie W komentarzu zostały omówione przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ponadto odrębnie odniesiono się do fundacji, które poddane zostały u ...

Cena w prawoo.pl:
96.24 zł
126 zł


Stowarzyszenia i fundacje

Paweł Suski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788376208336
Jest to kolejna, już czwarta edycja tej cieszącej się powodzeniem u Czytelników publikacji. Uwzględnia ona zmiany w prawie, które nastąpiły od czasu poprzedn ...

Cena w prawoo.pl:
113.81 zł
149 zł


Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2013

Gibalska, Ogonowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807773
Książka Wszechnicy Pod. na 2013 rok stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje stowarzyszenia 2013 Funkcjonowanie i opodatkowanie

Ogonowski Andrzej, Aldona Gibalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807773
Fundacje, stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania i opodatkowania niniejsze opracowanie stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2014

Gibalska, Ogonowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788361807773
Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.Przede wszystkim ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka

Dorota Bugajna Sporczyk, Ewa Dzbeńska, izabella Janson, Maria Sztekier Łabuszewska
Wydawnictwo: Centrum Informacji Prawno Finansowej
Wydanie 1/2005 | Isbn 8387218324
Przekazujemy Państwu praktyczny komentarz, który ma ułatwić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących ich re ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 1/2004 | Isbn 8320815010
Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organ ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł