Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Barański, Adam Olejniczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788325566999
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regional ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 3/2010 | Isbn 9788320819014
Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zalicz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje stowarzyszenia Zasady funkcjonowania i opodatkowania

Ogonowski Andrzej, Gibalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363913281
Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o fundacjach Komentarz Kidyba

Cioch
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2010 | Isbn 9788326402265
2 wydanie W komentarzu zostały omówione przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ponadto odrębnie odniesiono się do fundacji, które poddane zostały uregulowaniom w przepisach szczególnych. Chodziło przede wszystkim o wskazanie ...

Cena w prawoo.pl:
90.33 zł
126 zł


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326965258
Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 września br. Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany d ...

Cena w prawoo.pl:
37.41 zł
39.9 zł


Źródła finansowania NGO

Liżewski Sławomir
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326964152
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania ...

Cena w prawoo.pl:
110.10 zł
147 zł


Stowarzyszenia i fundacje

Paweł Suski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 4/2011 | Isbn 9788376208336
Jest to kolejna, już czwarta edycja tej cieszącej się powodzeniem u Czytelników publikacji. Uwzględnia ona zmiany w prawie, które nastąpiły od czasu poprzedniego wydania, a także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo. Książka ma kla ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2013

Gibalska, Ogonowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807773
Książka Wszechnicy Pod. na 2013 rok stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zak ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Fundacje stowarzyszenia 2013 Funkcjonowanie i opodatkowanie

Ogonowski Andrzej, Aldona Gibalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788361807773
Fundacje, stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania i opodatkowania niniejsze opracowanie stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji poza ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2014

Gibalska, Ogonowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788361807773
Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzys ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł