Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Komentarze wydawnictwa Wolters w wyczerpujący i zarazem praktyczny sposób pozwalają zapoznać się z kwestiami zarządzania i

gospodarowaniem nieruchomościami

. Najnowszy komentarz zawiera przepisy dotyczące zarządzania nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zmienione w 2017 i 2018 roku. Książki analizują procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością. Księgarnia prawoo.pl poleca

komentarze


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak-Kucharczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381245685
Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomo ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 18/2018 | Isbn 9788381283946
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
24.45 zł
24.9 zł


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz

Bończak Kucharczyk Ewa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 4/2017 | Isbn 9788381074551
W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Przedstawiono procedury związane z ich obrotem i gospodarowaniem. Kompleksowo omówiono kwestie zwią ...

Cena w prawoo.pl:
192.14 zł
269 zł


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze Becka

Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325596422
Praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia najnowsze zmiany, wchodzące w ...

Cena w prawoo.pl:
213.14 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

Maciej Nowak
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281744
Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynn ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
129 zł


Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 17/2017 | Isbn 9788381280723
Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Cena w prawoo.pl:
24.46 zł
24.9 zł


Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 2017 Beck

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2016 | Isbn 9788325589707
Twoje Prawo o gospodarce nieruchomościami to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść p ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
24.9 zł


Opłaty ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Wolanin Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325567163
W publikacji omówiono opłaty pobierane z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty związane ze wzrostem wartości nie ...

Cena w prawoo.pl:
103.84 zł
129 zł


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz

Jaworski Jacek, Wolanin Marian
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788325574871
Czwarte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzień 1.9.2015 r. Komentarz także uwzględnia projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomośc ...

Cena w prawoo.pl:
212.09 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Paweł Czechowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481185
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej ...

Cena w prawoo.pl:
175.17 zł
249 zł