Grupa spółek w świetle prawa pracy Koncepcja pracodawców powiązanych

Grupa spółek w świetle prawa pracy Koncepcja pracodawców powiązanych

Zapowiedź książki Grupa spółek w świetle prawa pracy

Autor: Michał Raczkowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381603553
Wydanie: 1/2019 Stron: 496
Wysyłka

Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień zatrudnienia w grupach spółek. Autor ukazuje, w jaki sposób obowiązujące regulacje prawa pracy funkcjonują w takich strukturach, a także proponuje jak rozwiązywać problemy wynikające z powiązań między pracodawcami przy użyciu istniejących regulacji prawnych oraz projektuje nowe regulacje, które należałoby wprowadzić, aby przeciwdziałać negatywnym aspektom skutków obecnego stanu prawnego – zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Zagadnienia te pokazane są z perspektywy prawa polskiego oraz tych aspektów międzynarodowych, które oddziałują na sferę zatrudnienia w polskich grupach kapitałowych oraz w podmiotach działających na podstawie prawa polskiego, należących do międzynarodowych grup kapitałowych. W książce omówiono problemy zarówno z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, dotyczące m.in.:
- kształtowania relacji zatrudnienia w grupie spółek, w tym równoległego zatrudnienia oraz zmiany zatrudnienia indywidualnych pracowników między spółkami grupy,
- wykonywania pracy w strukturach złożonych, a w szczególności dopuszczalność delegowania pracownika do pracy w innym podmiocie należącym do grupy,
- statusu grupy spółek lub jej uczestników w perspektywie zbiorowego prawa pracy,
- przebiegu procedur zbiorowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia w grupie spółek sporu zbiorowego,
- źródeł prawa pracy i ich zdolności do regulowania przekształceń podmiotowych – łączenia, podziałów i przekształceń spółek.